Vinhomes Long Beach Cần Giờ

Cần Giờ

Vinhomes Long Beach Cần Giờ

  • block
  • 0 căn

Vinhomes Long Beach Cần Giờ có vị trí nằm trong quy hoạch Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha có 5 phân khu chức năng, gồm: Vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp.

Xem thêm