Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư có quy định và thủ tục mới ra sao?

Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư trong trường hợp UBND cấp có thẩm quyền có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với điều kiện đó là đất nông nghiệp bỏ hoang.
chuyen-dat-nong-nghiep-sang-dat-tho-cu

Điều kiện để chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư

Theo Luật đất đai năm 2013 tại khoản d điều 57 thì hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) phải được sự chấp thuận của UBND cấp huyện nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Dù UBND cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư) đối với hộ gia đình, cá nhân nhưng phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và kèm theo nhu cầu sử dụng đất của người xin chuyển mục đích trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (việc này sẽ được thẩm định sau khi nhận hồ sơ).

Như vậy, dù cho đất nông nghiệp đó bị “bỏ hoang” hoặc không đủ điều kiện canh tác hoặc canh tác không hiệu quả… thì người dân cũng chỉ được phép chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) khi có quyết định được phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp có thẩm quyền (quyết định có dấu đỏ).

Khi chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư không bắt buộc chuyển mục đích sử dụng của cả thửa đất

Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, không có quy định người dân phải chuyển đổi 1 phần hay toàn phần diện tích thửa đất nông nghiệp sang đất thổ cư tuy nhiên khi chuyển đổi phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được duyệt.

Tuy vậy, thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Nội dung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

04 bước để chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư theo quy định

 • Để được chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau đây:
 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ đã cấp).

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

 • Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì hộ gia đình, cá nhân nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.
 • Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

 • Nơi tiếp nhận hồ sơ là Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN & MT), cơ quan này sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau:
 • Thẩm tra hồ sơ; tiến hành xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (trong trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất sẽ nhận được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước – trong thông báo nêu rõ số tiền và hạn nộp).
 • Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4: Trả kết quả chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Phòng TN & MT trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi hộ gia đình, cá nhân nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế (xuất trình biên lai đã nộp tiền khi nhận quyết định).

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
 • Không quá 25 ngày đối với các khu vực ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Tổng hợp Internet

THÔNG TIN LIÊN HỆ BATDONGSANTIMES.COM.VN

Địa chỉ: Saigon Royal Building, 34-35 Bến Vân Đồn, Ward 12, District 4, HCMC, Viet Nam

Hotline: 0903.350.850

Fanpage batdongsantimes.com.vn

Rate this post

Bài viết tương tự