Quy hoạch 42 tuyến cao tốc đến năm 2030

Vừa qua, có 42 tuyến cao tốc trên toàn Việt Nam được Bộ giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng trong giai đoạn đến năm 2030 với tổng vốn đầu tư khoảng 825.000 tỷ đồng.

Rate this post

Bài viết tương tự