Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quy Nhơn

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quy Nhơn vừa được UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt theo đó hé lộ quỹ đất tại Thành phố Quy Nhơn sẽ được chuyển mục đích sang đất ở.
Kế-hoạch-sử-dụng-đất-năm-2023-thành-phố-Quy-Nhơn-1

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quy Nhơn vừa được phê duyệt thì thành phố sẽ có:

  • Đất nông nghiệp: 14.347 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 12.380,4 ha
  • Đất chưa sử dụng: 1.881,3 ha

Đồng thời trong năm 2023 thành phố Quy Nhơn sẽ tiến hành thu hồi

  • Đất nông nghiệp: 1.264,07 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 592,89 ha

Trong năm 2023, thành phố Quy Nhơn có 1.473,51ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 41,51ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 348,42ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Vị trí đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở nêu trên tập trung chủ yếu tại các phường, xã như sau:

  • Phường Nhơn Phú là 127,11 ha
  • Phường Nhơn Bình là 63,28 ha
  • Xã Nhơn Hội với 45,95 ha
  • Phường Quang Trung với 37,92 ha
  • Phường Bùi Thị Xuân với 23,86 ha,…

UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chặt chẽ từ cấp thành phố đến cấp xã, phường; thành phố chủ động triển khai các công trình, dự án đã được phê duyệt; đưa ra giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nằm 2023 thành phố Quy Nhơn; đồng thời đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng đưa ra yêu cầu về việc giao đất, cho thuê đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Kế-hoạch-sử-dụng-đất-năm-2023-thành-phố-Quy-Nhơn-2

Dự kiến đến năm 2030, thành phố Quy Nhơn sẽ có thêm 1.600 ha đất ở đô thị.

Trước đó, ngày 31/1/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn thời kỳ 2021-2030.

Theo quy hoạch thành phố Quy Nhơn đến năm 2030, thì thành phố Quy Nhơn sẽ có 13.855,58 ha đất nông nghiệp, 13.389,1 ha đất phi nông nghiệp và 1.361,09ha đất chưa sử dụng.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp nói trên, diện tích đất ở đô thị được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.046,3 ha vào năm 2020 lên 2.677,05 ha vào năm 2030; diện tích đất khu vui chơi giải trí được cộng đồng điều chỉnh tăng từ 267,21 ha vào năm 2020 lên 403,65 ha vào năm 2030; diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng mạnh từ 1.441,24ha vào năm 2020 lên 2.605,34ha vào năm 2030.

Đáng chú ý, diện tích đất khu công nghiệp được điều chỉnh giảm từ 1.623,54ha vào năm 2020 xuống còn 1.308ha vào năm 2030.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2030 thành phố Quy Nhơn có 2.323,04ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 382,09ha đất chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp; 650,03ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở.

Nguồn: CafeLand

Địa chỉ: Saigon Royal Building, 34-35 Bến Vân Đồn, Ward 12, District 4, HCMC, Viet Nam

Hotline: 0903.350.850

Fanpage batdongsantimes.com.vn

Rate this post

Bài viết tương tự