Thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ như thế nào?

Thủ tục thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ hiện nay ra sao?

Thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu bất động sản) là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm.

Mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải được ghi tên cả chồng và vợ.

Thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ

Điều kiện để thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ là gì?

Theo đó, khi xảy ra trường hợp nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng trên giấy chứng nhận đã cấp chỉ có tên của vợ hoặc chồng thì được quyền cấp đổi để thêm tên vợ hoặc chồng vào.

Để thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ cần đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

  • Nhà, đất là tài sản chung của cả 2 vợ chồng nhưng giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã được cấp chỉ thể hiện tên một người.
  • Có yêu cầu cấp đổi để ghi cả tên chồng và vợ.

Tham khảo theo Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thủ tục thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ

Về thủ tục thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ (giấy chứng nhận) bao gồm có 4 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Dựa theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bộ hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi theo Mẫu số 10/ĐK.
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Sau đó, chúng ta có 2 cách để nộp hồ sơ thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Cách 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh, trong trường hợp địa phương chưa tổ chức được bộ phận một cửa thì hồ sơ được nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong 03 ngày cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin và trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Để giải quyết yêu cầu thêm tên chồng hoặc vợ vào sổ đỏ (giấy chứng nhận) các công việc tiếp theo thuộc trách nhiệm của Cơ quan đăng ký đất đai, bao gồm các thủ tục như sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi giấy chứng nhận.
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trả kết quả

Sau khi có kết quả, không quá 03 ngày giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được trao trả.

Hình thức trao trả kết quả có 2 cách như sau: Trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi đến UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thông tin liên hệ batdongsantimes.com.vn

Địa chỉ: Saigon Royal Building, 34-35 Bến Vân Đồn, Ward 12, District 4, HCMC, Viet Nam

Hotline: 0903.350.850

Fanpage batdongsantimes.com.vn

Rate this post

Bài viết tương tự